+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. OBEC BECHEROV

 05.06.2016

Tento projekt

Názov projektu: PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. OBEC BECHEROV

je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Hlavný cieľ: Cieľom projektu je podporiť hospodárenie na pozemkoch, zlepšiť obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, zabezpečiť prístupy na pozemky po majetkovoprávne usporiadaných cestách, vytvoriť predpoklady pre rozvoj trhu s pôdou za účelom zlepšenia podmienok podnikania na pôde a vytvoriť predpoklady pre rozvoj turistiky do blízkej prírody vrátane prepojenia ekológie širšími väzbami na región.

NFP vo výške 963 368,08 EUR

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie: č. 4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie: č. 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení Číslo výzvy: 5/PRV/2015 Kód projektu: 043PO050010 Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  http://www.apa.sk/ Trvanie projektu: 2016-2017      

Archív záberov

2018 Apr
  • Pon
  • Ut
  • Str
  • Štv
  • Pia
  • Sob
  • Ned

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár na rok 2018
sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára

Zobraziť kalendár

EURES