+

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Dokumenty

  VZN

  • Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Becherov
   132.96 kb
  • Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií
   Rokovací poriadok platný od 14.01.2011
   206.46 kb
  • VZN č.1/2012
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Becherov
   141.87 kb
  • VZN č.1/2015
   Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2015 o dotáciách z rozpočtu obce
   889.94 kb
  • VZN č.2/2015
   Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
   2761.32 kb
  • VZN č.1/2016
   Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Becherov
   180 kb
  • VZN č.2/2016
   Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Becherov
   3745.24 kb
  • VZN č.3/2016
   Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov, ktorým sa určuje Požiarny poriadok obce Becherov
   4394.47 kb

  Archív záberov

  2017 Jun
  • Pon
  • Ut
  • Str
  • Štv
  • Pia
  • Sob
  • Ned

  Fotogaléria

  Kalendár

  EURES