+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
44.52 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za rok 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
193.82 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.72 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - Ihrisko Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
36.38 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - Požiarna zbrojnica Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
35.38 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - Obecný úrad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
7.28 €
Služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Groško - MGP
34.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
219.26 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
109.20 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.88 €
Práce na znížení MRK RVO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
190.50 €
Doplnkové služby 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
30.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.02 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
20.00 €
Obnovenie zablonbovanej značky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
8.10 €
Plastové nádoby a posypová soľ Odb.: Obec Becherov
Dod.: MEVA - SK, s.r.o.
330.00 €
Verejné obstarávanie na stavebné práce - výzva č. 22/PRV/2017 opatrenia 7, podopatrenia 7.4. Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
420.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 opatrenia 7, podopatrenia 7.4. Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
420.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.36 €
Projektová dokumentácia - Brdo cez potok Rakovica Odb.: Obec Becherov
Dod.: 4road DS, s.r.o.
350.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.20 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
212.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.03 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Karol Kanský
107.31 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
153.19 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
131944.85 €
Požiarno bezpečnostné riešenie stavby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Jolana Remetová
160.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Becherov
Dod.: DGRS, s.r.o.
987.00 €
Oprava krovinorezu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
51.86 €
Montáž VO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
670.68 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.66 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.86 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Držiaky na koše Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
348.00 €
Sklad CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Becherov
30.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Poskytnutie hydrologických údajov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
179.16 €
Stanovisko k projektovej dokumentácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
15.00 €
Polohopisné a výškové plány Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geodézia Bardejov, s.r.o.
300.00 €
Poháriky do kuchyne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi
85.68 €
Zemné práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Jurista
1000.00 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.33 €
Doprava Odb.: Obec Becherov
Dod.: Daniel Čupa - BUS TRANS
815.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Licenčný poplatok programu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
68.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
235309.29 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
Doména, webhosting, webstránka - 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.06 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.15 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36.16 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.86 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
109.00 €
Verejné obstarávanie na PD Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
180.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Jurista
650.00 €
Audítorské overenie RUZ za rok 2016 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Makroaudit, s.r.o.
420.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Materiál na kosenie, údržbu a opravy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
278.98 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.46 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.20 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Ochranné pomôcky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Statex, s.r.o.
84.60 €
Vypracovanie rozpočtu a výkazu materiálu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Inteka-Stav, s.r.o.
200.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Zásahová odev a obuv, materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: PS 12 Group, s.r.o.
3000.00 €
Rovnošata Odb.: Obec Becherov
Dod.: Florián, s.r.o.
224.60 €
Úvodné konzultácie k žiadosti o NFP Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
420.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tanpress - Alena Havrišová
135.01 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
326.93 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
17.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
59.78 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Pracovná odev a obuv Odb.: Obec Becherov
Dod.: Statex, s.r.o.
106.68 €
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Richard Krajčík
60.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Vyjadrenie ku existencií telekomunikačných zariadení Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.12 €
ESMAO Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
120.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.66 €
Materiál na opravu chodníka pri pamätníku padlým v II. svetovej vojne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Agro Ostrov, s.r.o.
492.62 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.36 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26.72 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.14 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
17.00 €
Materiál na kosenie, údržbu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
279.46 €
Školenie BOZP a PO Odb.: Obec Becherov
Dod.: František Hnatko
50.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.06 €
Publikácia Rub a líce doby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.70 €
Projektová dokumentácia "Požiarna zbrojnica - stavebná úprava a nadstavba" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Šatánek Jozef
1200.00 €
Náter strechy - garáž autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geffert Matúš
550.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Farba a materiál na maľovanie strechy - garáž autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: COLORLAK SK, s.r.o.
503.21 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.56 €
Výroba a montáž brány do garáže autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&P Slovakia, s.r.o.
1476.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
246.25 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
2204.22 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
418.88 €
Materiál do kuchyne OÚ Odb.: Obec Becherov
Dod.: Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi
231.72 €
Divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.04 €
Nádoba na komunálny odpad Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
21.00 €
Poplatok za odvoz odpadu Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
26.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Strava na vystúpenie DAD Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tomáš Jakubašek - TOPA SPORT
160.13 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Práce stavebného dozoru - Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.ú. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
3733.70 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Becherov
Dod.: DGRS, s.r.o.
187.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
144.96 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
47.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
219.75 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Becherov
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
220.40 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
9345.96 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
8000.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.10 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18.86 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.56 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.52 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
113.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Dodávka a konfigurácia webovej kamery Odb.: Obec Becherov
Dod.: Pavličko Peter
184.72 €
Práce a materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
125.20 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Materiál a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
130.00 €
Archívačné sponky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Sponka SK, s.r.o.
40.08 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
65.00 €
Úprava web stránky Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.96 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.52 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
206.00 €
Stĺpik Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
10.80 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Nájom drobných vodných tokov Odb.: Obec Becherov
Dod.: SVP, š.p. Odštepný závod Košice
5.00 €
Hygienické potreby na OÚ Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alena Havrišová - AHA
30.68 €
Materiál na zabíjačkovú hostinu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alena Havrišová - AHA
230.14 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
218.40 €
Mäso na zabíjačkovú hostinu Odb.: Obec Becherov
Dod.: CIMBAĽÁK, s.r.o.
95.74 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
219.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
326.34 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
41.98 €
Cestné zrkadlo Odb.: Obec Becherov
Dod.: Znak, s.r.o.
200.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Jurista
380.00 €
Reprosústava, bezdrôtové mikrofóny Odb.: Obec Becherov
Dod.: BS ACOUSTICS, s.r.o.
623.90 €
Sms spravodaj 1/2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Publikácia Karpatský front 1914/1915 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Klub vojenskej histórie Beskydy
24.80 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
14.40 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
226.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.22 €
Tlač kalendárov, poukážok a nálepiek Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
245.04 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
37.29 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - ihrisko Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
17.26 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - škola - triedy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
16.82 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - obecný úrad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
54.43 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
15.10 €
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za rok 2016 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174.26 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
171.60 €
Služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Groško - MGP
34.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
219.45 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
42.52 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.58 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.72 €
Dobropis Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
25082.98 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.03 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
197.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Dod.: Fúra, s.r.o.
219.06 €
Mobil Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
41.68 €
Internet Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Preprava mladých hasičov Dod.: Vladimír Benka-Rybár
180.00 €
sms spravodaj za 11/2016 Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Sklad CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Becherov
27.42 €
Toner a cartridge Dod.: Fokus, s.r.o.
60.60 €
Nákupné poukážky pre dôchodcov Dod.: Alena Havrišová - AHA
650.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera Dod.: Fúra, s.r.o.
158.40 €
Pevná linka Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Dod.: GMT development, s.r.o.
398453.98 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
417.00 €
Svietidla LED Street Slim 15 Dod.: SAMTEL
324.00 €
Zriadenie webovej aplikácie Dod.: wbx, s.r.o.
420.00 €
Materiál, údržba a opravy Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
108.76 €
Odvoz komunálneho odpadu Dod.: Fúra, s.r.o.
220.05 €
Mobil Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.24 €
Internet Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
167.00 €

Archív záberov

2018 Feb
  • Pon
  • Ut
  • Str
  • Štv
  • Pia
  • Sob
  • Ned

Fotogaléria

Kalendár

EURES