+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbecherov.sk spravuje Obec Becherov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Becherov 

Adresa:
Obecný úrad Becherov 
Becherov 135
086 35 Becherov

IČO: 00321869

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 279
Rozloha: 19,09 km² (1 909 ha)
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: becherov@pobox.sk
Podateľňa: podatelna@obecbecherov.sk
Starosta: Jozef Gmiterko, tel: 0948 377 080, e-mail: starosta@obecbecherov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecbecherov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 054 / 479 83 16

E-mail: sekretariat@obecbecherov.sk

Kompetencie:
Obec Becherov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.30
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00


Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Archív záberov

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár na rok 2019
sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára

Zobraziť kalendár

EURES