+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Dod.: Obec Becherov
50.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola na Wolkerovej ulici
Dod.: Obec Becherov
174.00 €
Kúpa parcely CKN 1487/5 Odb.: Andrej Sasarák
Dod.: Obec Becherov
2215.20 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Becherov
116.00 €
Zníženie MRK Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výstavba domu smútku v obci Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
119399.29 €
Peňažné prostriedky (úver) Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
589997.00 €
Projektová dokumentácia pre projekt "Výstavba domu smútku v obci Becherov" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Anton Pavúk
5940.00 €
Nájom nebytového priestoru Odb.: SAD Prešov, a.s.
Dod.: Obec Becherov
345.24 €
Dotácia na divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fedan, s.r.o.
68597.38 €
Zámena pozemkov Odb.: Mária Kosárová
Dod.: Obec Becherov
0.00 €
Natieranie strechy garáže Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geffert Matúš
550.00 €
Nájom nebytového priestoru Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Becherov
100.00 €
Odohranie divadelného predstavenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola Bartolomeja Krpelca
Dod.: Obec Becherov
110.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola na Wolkerovej ulici
Dod.: Obec Becherov
55.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Becherov
165.00 €
Odohranie divadelného predstavenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Dod.: Obec Becherov
50.00 €
Peňažné prostriedky (úver) Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
963368.00 €
Bežný účet samospráv Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
0.00 €
Zmena účtu a systému financovania Odb.: Obec Becherov
Dod.: PPA
0.00 €
1 2 3

Archív záberov

2018 Feb
  • Pon
  • Ut
  • Str
  • Štv
  • Pia
  • Sob
  • Ned

Fotogaléria

Kalendár

EURES