+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
115.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Oprava plynového komína Odb.: Obec Becherov
Dod.: ZS MONT, s.r.o.
130.09 €
Oprava strechy - sypka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Sobek Patrik
2400.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
35.60 €
Tabuľky s podtlačou Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
43.44 €
Bavlnené rúška Odb.: Obec Becherov
Dod.: Denisa Mačejová
576.00 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
1414.80 €
Poplatok za vedenie majetkového účtu r. 2019 Odb.: Obec Becherov
Dod.: VÚB, a.s.
60.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
32.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Popularpress, s.r.o.
Dod.: Fúra, s.r.o.
224.52 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tanpress - Alena Havrišová
46.45 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
210.00 €
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na vedenie MT Odb.: Obec Becherov
Dod.: Psychologické centrum s.r.o.
75.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
42.18 €
LCD led obrazovka a servis výpočtovej techniky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
145.40 €
Oprava strechy - sypka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Sobek Patrik
2500.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
105.00 €
Dodanie a montáž informačného panelu na meranie rýchlosti Odb.: Obec Becherov
Dod.: EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o.
3625.20 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Zriadenie a montáž pre IP kameru Odb.: Obec Becherov
Dod.: KAMTEL, s.r.o.
240.42 €
Nádoby na odpad, posyp a posypová soľ Odb.: Obec Becherov
Dod.: MEVA - SK, s.r.o.
1203.60 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
223.08 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
458.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
223.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tanpress - Alena Havrišová
80.90 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Polohopisné a výskopisné zameranie Odb.: Obec Becherov
Dod.: DGRS, s.r.o.
640.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
9.60 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
34.56 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
99.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.03 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
230.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2020 Odb.: Obec Becherov
Dod.: webex.digital, s.r.o.
0.00 €
Služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Groško - MGP
34.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2020 Odb.: Obec Becherov
Dod.: webex.digital, s.r.o.
144.00 €
Tlač poukážok Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
10.08 €
Tlač kalendárov a grafika Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
180.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za rok 2019 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-588.85 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
334.44 €
Vystúpenie divadla Odb.: Obec Becherov
Dod.: Portál - komorné divadlo bez opony
250.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
59.98 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 - škola - triedy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-2.54 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 - obecný úrad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-50.37 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 - ihrisko Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-5.18 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-5.94 €
Aktualizácia webstránky Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
24.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
33.72 €
Čistenie kalových jám Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Jurista
130.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Medinvest, s.r.o.
360.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Instalatherm, s.r.o.
359.33 €
Vypracovanie žiadosti o NFP pre výzvu MAS 032/7.2/2 Odb.: Obec Becherov
Dod.: ALBIOS, s.r.o.
990.00 €
Toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
88.90 €
Poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
180.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geodézia Bardejov, s.r.o.
243.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
226.60 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Karol Kanský
194.47 €
Licencia na ESET Security Odb.: Obec Becherov
Dod.: ESET, s.r.o.
51.91 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
287.00 €
Nabíjačka pre Iveco Odb.: Obec Becherov
Dod.: Vilbo, s.r.o.
122.50 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
33.92 €
Revízna správa elektroinštalácie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
60.00 €
Súhrna správa o zákazkách VO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
60.00 €
Súhrna správa o zákazkách VO Odb.: Obec Becherov
Dod.: TENDERKON, s.r.o.
60.00 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Michlovský, s.r.o.
15.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Sklad CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Becherov
35.87 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
439.00 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
120.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
160.55 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
226.44 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.22 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
244.00 €
Hutný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
43.20 €
Dôchodcovia - poukážky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alena Havrišová - AHA
720.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
36.50 €
Vozík na truhly a textilný katafalk Odb.: Obec Becherov
Dod.: KASTEX - Milan Semaniš
474.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.41 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.20 €
Preprava osôb na trase Becherov - Púchov a späť Odb.: Obec Becherov
Dod.: SLIVTOUR - Branislav Sliva
348.00 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Betónová žumpa Odb.: Obec Becherov
Dod.: GEOS, s.r.o.
595.00 €
Projektová dokumentácia - Verejný vodovod, obytný súbor Hrabník Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Vladimír Zvada
1100.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Licenčný poplatok programu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
70.00 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Michlovský, s.r.o.
15.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
227.40 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.00 €
Materiál na kosenie, údržbu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
90.01 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
120.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
33.20 €
Zemné práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Jurista
180.00 €
Toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
100.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.44 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.06 €
Hutný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
88.80 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
226.60 €
Materiál na maľovanie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Color-studio-Jana
82.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
48.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
33.84 €
Uloženie a odvoz stavebného odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Rudolf Klokner - Klokner
99.65 €
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: MRIJA, s.r.o.
840.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.18 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
439.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
330.36 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
34.28 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
Materiál na kosenie, údržbu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
140.88 €
Šatníkové skriňe Odb.: Obec Becherov
Dod.: Andrej Hudák
1070.00 €
Náradie a ochranné pomôcky do hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Becherov
Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
660.00 €
Ochranné pracovné pomôcky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Statex, s.r.o.
88.61 €
Audítorské overenie RUZ za rok 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
650.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Vyhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Vincent Hricek
95.62 €
Oprava PS 12 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Lukáš Valek
320.00 €
ESMAO Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
120.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
220.84 €
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Rudolf Klokner - Klokner
88.51 €
Školenie BOZP a PO Odb.: Obec Becherov
Dod.: František Hnatko
50.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
53.14 €
Pokládka obrubníkov a dlažby k pamätníku padlým v II. sv. vojne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Stavby MS, s.r.o.
940.50 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
38.48 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Požiarne hadice Odb.: Obec Becherov
Dod.: PS 12 Group, s.r.o.
350.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Gabriel Biath - EURO PODLAHY
396.34 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.16 €
Divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
640.00 €
Šatníkové skriňe Odb.: Obec Becherov
Dod.: Andrej Hudák
920.00 €
Guľa ťažná Odb.: Obec Becherov
Dod.: AGADOS Slovakia
18.25 €
Hutný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
68.64 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
223.72 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Krovinorez a materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
860.28 €
Toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
139.70 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Popularpress, s.r.o.
Dod.: Obec Becherov
112.32 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
26.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
52.20 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
500.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
227.08 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
108.86 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
439.00 €
Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Jolana Remetová
160.00 €
Oprava rozvodných skríň Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
760.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
59.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Color-studio-Jana
282.19 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
55.24 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
740.05 €
Obnova zabl. značky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
14.40 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
20.00 €
Vypracovanie žiadosti - zníženie energetickej náročnosti KSB v obci Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Medinvest, s.r.o.
480.00 €
Vypracovanie PD - zníženie energetickej náročnosti KSB v obci Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Anton Pavúk
2880.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Detské ihrisko - pyramída a lavičky Odb.: Obec Becherov
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
2701.44 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
228.36 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
153.00 €
Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Vida
100.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.61 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.81 €
Vypracovanie PD - nové distribučné NN vedenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: PROPEA, s.r.o.
2500.00 €
Vybavenie detského ihriska Odb.: Obec Becherov
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
8860.80 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: MTimber, s.r.o.
150.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.10 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Instalatherm, s.r.o.
462.41 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.64 €
Poplatok za vydanie potvrdenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenská komora exekútorov
0.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
280.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
84.00 €
Publikácia Zachráňme hrady Odb.: Obec Becherov
Dod.: Združenie na záchranu Zborovského hradu
20.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.86 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
458.00 €
Rebrík Odb.: Obec Becherov
Dod.: PROPER SK, s.r.o.
137.90 €
Vypracovanie smernice VO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
200.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Poplatok za vydanie potvrdenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
439.00 €
Nájom drobných vodných tokov Odb.: Obec Becherov
Dod.: SVP, š.p. Odštepný závod Košice
5.18 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
1050.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
297.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.23 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
51.56 €
Kovové plotové dielce Odb.: Obec Becherov
Dod.: TRONUS SK s.r.o.
5753.25 €
Dodávka pitnej vody Odb.: SAD Prešov, a.s.
Dod.: Obec Becherov
6.43 €
Doména, webhosting, webstránka - 2019 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Geometrický plán na zameranie cesty Odb.: Obec Becherov
Dod.: NUMTECH, s.r.o.
400.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
2.49 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
306.00 €
Toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
144.60 €
Doména, webhosting, webstránka - 2019 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Tlač kalendárov a poukážok Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
252.48 €
Oprava kanála Odb.: Obec Becherov
Dod.: Instalatherm, s.r.o.
943.34 €
Publikácia Svetlo a tiene života Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za rok 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-766.01 €
Služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Groško - MGP
34.00 €
Aktualizácia webstránky Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2018 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-164.13 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2018 - ihrisko Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-6.02 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2018 - škola - triedy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-4.88 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2018 - obecný úrad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-36.60 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2018 - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
74.38 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
126.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
49.46 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
325.77 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Šinaľ
20548.72 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16.03 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.43 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Šinaľ
4632.04 €
Večera Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tomáš Jakubašek - TOPA SPORT
54.00 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov - dodávka materiálu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
249.60 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
217.88 €
Dôchodcovia - poukážky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alena Havrišová - AHA
650.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
291.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.88 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Šinaľ
3215.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Karol Kanský
46.17 €
Sklad CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Becherov
33.11 €
Zemné práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Jurista
190.00 €
ESMAO Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
120.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
138.51 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
441.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
217.57 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
247.00 €
Licenčný poplatok programu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
68.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
49.80 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov - prevedené práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fedan, s.r.o.
132.62 €
Snem ZMOS Odb.: Obec Becherov
Dod.: RZMOŠ
179.20 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
1076.10 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
9.60 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov - stavebný dozor Odb.: Obec Becherov
Dod.: MRIJA, s.r.o.
990.00 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov - prevedené práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fedan, s.r.o.
68597.38 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov - Projektová dokumentácia Odb.: Obec Becherov
Dod.: MRIJA, s.r.o.
2988.00 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov - poradenstvo v oblasti údržateľnosti projektu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Medinvest, s.r.o.
2000.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Šinaľ
16597.49 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.20 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35.29 €
Materiál na kosenie, údržbu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
111.40 €
Meracie kolečko Odb.: Obec Becherov
Dod.: PEHI s.r.o
65.20 €
Revízia komína Odb.: Obec Becherov
Dod.: Michal Husák
70.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
150.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.88 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
47.96 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Zámková dlažba, obrubníky a palisády Odb.: Obec Becherov
Dod.: Agro Ostrov, s.r.o.
413.68 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
217.78 €
Farby, riedidla a pomôcky na maľovanie Odb.: Obec Becherov
Dod.: COLORLAK SK, s.r.o.
164.19 €
Stavebný odpad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Rudolf Klokner - Klokner
170.98 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
49.46 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
48.00 €
Pokládka zámkovej dlažby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tomáš Snak
1639.75 €
Materiál na kosenie, údržbu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
101.04 €
Vyhotovenie bezpečnostného projektu podľa GDPR Odb.: Obec Becherov
Dod.: Richard Krajčík
200.00 €
Mapa 1. ČSR Odb.: Obec Becherov
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
44.00 €
Audítorské overenie RUZ za rok 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Výroba tabule Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
84.00 €
Tlač plagátov a pozvánok Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
60.00 €
Elektro montážne práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
650.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
441.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
325.32 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.12 €
Železo a oceľ - kovový šrot Odb.: Irena Lamancová - Druhotné suroviny
Dod.: Obec Becherov
606.20 €
Mäso Odb.: Obec Becherov
Dod.: CIMBAĽÁK, s.r.o.
46.07 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Práce spojené s ťažbou dreva Odb.: Obec Becherov
Dod.: Marián Tančin
300.00 €
Verejné obstarávanie - Podpora rozvoja športu 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
360.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Pracovná odev a obuv Odb.: Obec Becherov
Dod.: Statex, s.r.o.
142.80 €
Toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
112.80 €
Hasičský materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: PS 12 Group, s.r.o.
2420.00 €
Dlažba k pamätníku padlým v II. sv. vojne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Agro Ostrov, s.r.o.
711.28 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
2.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tanpress - Alena Havrišová
86.14 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.20 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.10 €
Montáž TP-LINK Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
20.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
49.26 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.58 €
Školenie BOZP a PO Odb.: Obec Becherov
Dod.: František Hnatko
50.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
Mapa 1. ČSR Odb.: Obec Becherov
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
0.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov - stavebný dozor Odb.: Obec Becherov
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
5740.00 €
Podložky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
10.56 €
Oprava PS 12 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Radoslav Zákutný - Z -fam auto
120.00 €
Mapa 1. ČSR Odb.: Obec Becherov
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
56.40 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
206745.01 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Popularpress, s.r.o.
Dod.: Obec Becherov
112.32 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
26.00 €
Tlačiareň, toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
198.80 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
217.88 €
Prerábka siete verejného osvetlenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
350.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.00 €
Krovinorez a materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
631.50 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.18 €
Poplatok za vydanie potvrdenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenská komora exekútorov
0.00 €
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Medinvest, s.r.o.
1200.00 €
Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Medinvest, s.r.o.
360.00 €
Základná príprava členov HJ Odb.: Obec Becherov
Dod.: DPO SR
100.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Poplatok za vydanie potvrdenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
Eset Security Pack Odb.: Obec Becherov
Dod.: PcProfi s.r.o.
60.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
441.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
147.63 €
Psychologické vyšetrenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Psychologické centrum s.r.o.
60.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.68 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.88 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
Materiál na stojan - KMH Plameň Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
6.90 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.48 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
155.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.44 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.14 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.84 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.28 €
Materiál na stojan - KMH Plameň Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
14.40 €
Dodávka odkvapového systému na garáž autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Klamp-Plast, s.r.o.
328.05 €
Skartátor a kancelárske potreby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tanpress - Alena Havrišová
84.31 €
Demontáž a montáž odkvapového systému na garáž autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tomáš Haniš
372.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
46.80 €
Poháre, šálky a podšalky do kuchyne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi
297.36 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
283.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.58 €
Nájom drobných vodných tokov Odb.: Obec Becherov
Dod.: SVP, š.p. Odštepný závod Košice
5.05 €
Oprava počítača, toner a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
142.20 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
49.32 €
Vodné, stočné Odb.: SAD Prešov, a.s.
Dod.: Obec Becherov
11.00 €
Pevná linka Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Dodávka elektrickej energie Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
441.00 €
Internet Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
300.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Dod.: Fúra, s.r.o.
325.17 €
Mobil Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
73.80 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - škola Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
-26.48 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
310.00 €
Pevná linka Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Znalecký posudok Dod.: Ing. Vincent Hricek
100.42 €
Kalendáre Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
228.00 €
Internet Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
44.52 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za rok 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
193.82 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.72 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - Ihrisko Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
36.38 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - Požiarna zbrojnica Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
35.38 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - Obecný úrad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
7.28 €
Služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Groško - MGP
34.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
219.26 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
109.20 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.88 €
Práce na znížení MRK RVO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
190.50 €
Doplnkové služby 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
30.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.02 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
20.00 €
Obnovenie zablonbovanej značky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
8.10 €
Plastové nádoby a posypová soľ Odb.: Obec Becherov
Dod.: MEVA - SK, s.r.o.
330.00 €
Verejné obstarávanie na stavebné práce - výzva č. 22/PRV/2017 opatrenia 7, podopatrenia 7.4. Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
420.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 opatrenia 7, podopatrenia 7.4. Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
420.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.36 €
Projektová dokumentácia - Brdo cez potok Rakovica Odb.: Obec Becherov
Dod.: 4road DS, s.r.o.
350.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.20 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
212.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.03 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Karol Kanský
107.31 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
153.19 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
131944.85 €
Požiarno bezpečnostné riešenie stavby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Jolana Remetová
160.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Becherov
Dod.: DGRS, s.r.o.
987.00 €
Oprava krovinorezu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
51.86 €
Montáž VO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
670.68 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.66 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.86 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Držiaky na koše Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
348.00 €
Sklad CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Becherov
30.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Poskytnutie hydrologických údajov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
179.16 €
Stanovisko k projektovej dokumentácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
15.00 €
Polohopisné a výškové plány Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geodézia Bardejov, s.r.o.
300.00 €
Poháriky do kuchyne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi
85.68 €
Zemné práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Jurista
1000.00 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.33 €
Doprava Odb.: Obec Becherov
Dod.: Daniel Čupa - BUS TRANS
815.00 €
Doména, webhosting, webstránka - 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Licenčný poplatok programu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
68.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
235309.29 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
Doména, webhosting, webstránka - 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.06 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.15 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36.16 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.86 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
109.00 €
Verejné obstarávanie na PD Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
180.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Jurista
650.00 €
Audítorské overenie RUZ za rok 2016 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Makroaudit, s.r.o.
420.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Materiál na kosenie, údržbu a opravy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
278.98 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.46 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.20 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Ochranné pomôcky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Statex, s.r.o.
84.60 €
Vypracovanie rozpočtu a výkazu materiálu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Inteka-Stav, s.r.o.
200.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Zásahová odev a obuv, materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: PS 12 Group, s.r.o.
3000.00 €
Rovnošata Odb.: Obec Becherov
Dod.: Florián, s.r.o.
224.60 €
Úvodné konzultácie k žiadosti o NFP Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mediinvest Consulting, s.r.o.
420.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tanpress - Alena Havrišová
135.01 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
326.93 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
17.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
59.78 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Pracovná odev a obuv Odb.: Obec Becherov
Dod.: Statex, s.r.o.
106.68 €
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Richard Krajčík
60.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Vyjadrenie ku existencií telekomunikačných zariadení Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.12 €
ESMAO Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
120.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.66 €
Materiál na opravu chodníka pri pamätníku padlým v II. svetovej vojne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Agro Ostrov, s.r.o.
492.62 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.36 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26.72 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.14 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
17.00 €
Materiál na kosenie, údržbu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
279.46 €
Školenie BOZP a PO Odb.: Obec Becherov
Dod.: František Hnatko
50.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.06 €
Publikácia Rub a líce doby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.70 €
Projektová dokumentácia "Požiarna zbrojnica - stavebná úprava a nadstavba" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Šatánek Jozef
1200.00 €
Náter strechy - garáž autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geffert Matúš
550.00 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Farba a materiál na maľovanie strechy - garáž autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: COLORLAK SK, s.r.o.
503.21 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.56 €
Výroba a montáž brány do garáže autobusu Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&P Slovakia, s.r.o.
1476.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
246.25 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
2204.22 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
418.88 €
Materiál do kuchyne OÚ Odb.: Obec Becherov
Dod.: Branislav Dvoriščák - Gastro Galaxi
231.72 €
Divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.04 €
Nádoba na komunálny odpad Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
21.00 €
Poplatok za odvoz odpadu Odb.: Alena Havrišová - AHA
Dod.: Obec Becherov
26.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Strava na vystúpenie DAD Odb.: Obec Becherov
Dod.: Tomáš Jakubašek - TOPA SPORT
160.13 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Práce stavebného dozoru - Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.ú. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
3733.70 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Becherov
Dod.: DGRS, s.r.o.
187.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
144.96 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
47.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
219.75 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Becherov
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
220.40 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
9345.96 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
12.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Becherov
Dod.: DERROTA, s.r.o.
8000.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.10 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18.86 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.56 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
46.52 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
113.00 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Dodávka a konfigurácia webovej kamery Odb.: Obec Becherov
Dod.: Pavličko Peter
184.72 €
Práce a materiál Odb.: Obec Becherov
Dod.: Červenický Marek
125.20 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Materiál a cartridge Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fokus, s.r.o.
130.00 €
Archívačné sponky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Sponka SK, s.r.o.
40.08 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
65.00 €
Úprava web stránky Odb.: Obec Becherov
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
218.96 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
48.52 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
206.00 €
Stĺpik Odb.: Obec Becherov
Dod.: Kovstol, s.r.o.
10.80 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Nájom drobných vodných tokov Odb.: Obec Becherov
Dod.: SVP, š.p. Odštepný závod Košice
5.00 €
Hygienické potreby na OÚ Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alena Havrišová - AHA
30.68 €
Materiál na zabíjačkovú hostinu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alena Havrišová - AHA
230.14 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
444.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
218.40 €
Mäso na zabíjačkovú hostinu Odb.: Obec Becherov
Dod.: CIMBAĽÁK, s.r.o.
95.74 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
219.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
326.34 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
41.98 €
Cestné zrkadlo Odb.: Obec Becherov
Dod.: Znak, s.r.o.
200.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Jurista
380.00 €
Reprosústava, bezdrôtové mikrofóny Odb.: Obec Becherov
Dod.: BS ACOUSTICS, s.r.o.
623.90 €
Sms spravodaj 1/2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Publikácia Karpatský front 1914/1915 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Klub vojenskej histórie Beskydy
24.80 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
14.40 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
226.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.22 €
Tlač kalendárov, poukážok a nálepiek Odb.: Obec Becherov
Dod.: H&H Slovakia, s.r.o.
245.04 €
Internet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
37.29 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - ihrisko Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
17.26 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - škola - triedy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
16.82 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - obecný úrad Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
54.43 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016 - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
15.10 €
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za rok 2016 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174.26 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
171.60 €
Služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska Odb.: Obec Becherov
Dod.: Milan Groško - MGP
34.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
219.45 €
Mobil Odb.: Obec Becherov
Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
42.52 €
Sms spravodaj Odb.: Obec Becherov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.58 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.72 €
Dobropis Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
25082.98 €
Pevná linka Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.03 €
Zemný plyn Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
197.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Dod.: Fúra, s.r.o.
219.06 €
Mobil Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
41.68 €
Internet Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Preprava mladých hasičov Dod.: Vladimír Benka-Rybár
180.00 €
sms spravodaj za 11/2016 Dod.: 2-morrow, s.r.o.
18.00 €
Sklad CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Becherov
27.42 €
Toner a cartridge Dod.: Fokus, s.r.o.
60.60 €
Nákupné poukážky pre dôchodcov Dod.: Alena Havrišová - AHA
650.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera Dod.: Fúra, s.r.o.
158.40 €
Pevná linka Dod.: Orange Slovansko, a.s.
1.00 €
Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v k.u. Becherov Dod.: GMT development, s.r.o.
398453.98 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovakia Energy, s.r.o.
417.00 €
Svietidla LED Street Slim 15 Dod.: SAMTEL
324.00 €
Zriadenie webovej aplikácie Dod.: wbx, s.r.o.
420.00 €
Materiál, údržba a opravy Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA
108.76 €
Odvoz komunálneho odpadu Dod.: Fúra, s.r.o.
220.05 €
Mobil Dod.: Telefonica slovakia, s.r.o.
45.24 €
Internet Dod.: Wi-Net, s.r.o.
10.00 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
167.00 €

Archív záberov

2020 Nov
 • Pon
 • Ut
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár na rok 2020
sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára

Zobraziť kalendár

EURES