SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 194)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024/01/006/Pba Cloudová služba zabezpečujúca správu registratúry a elektronických podaní Odb.: Obec Becherov
Dod.: Nuaktiv s.r.o.
2 040 €
07/02/2024 Bankový účet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
31/01/2024 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: ADM, n.o.
Dod.: Obec Becherov
284 €
229-1130BJ/2023 Vecné bremeno na stavbu "Verejný vodovod Becherov - obytný súbor Hrabník" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
39.54 €
20/11/2023 Vyhotovenie diela „Oplotenie vojnového cintorína z 1. sv. vojny v obci Becherov“ Odb.: Obec Becherov
Dod.: Martin Slivka-eMeS
18 010.64 €
1/2024 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
180 €
23/10/2023 Proces verejného obstarávania pre projekt "Zníženie energetickej účinnosti KSB v obci Becherov" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mgr. Ľubica Straková
3 300 €
140/2023 dotácia na altánok s náučnými tabuľami Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
8 000 €
26/09/2023 Vyhotovenie diela "Altánok s náučnými tabuľami" Odb.: Obec Becherov
Dod.: PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
16 100.06 €
IROP-Z302091CXV7-91-108 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo ivestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
29/08/2023 Pozemok CKN č. 1848/1 Odb.: Miroslav Pangrác-Piter
Dod.: Obec Becherov
26 260 €
39/2023/2337 Príspevok z rozpočtových prostriedkov MV SR Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
14 000 €
69_2023 Poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD Odb.: Obec Becherov
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
7 200 €
23-311-00032 Poskytnutie dotácie na vystúpenie divadla Alexandra Duchnoviča Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
426/9/2023 Výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní verejného vodovodu Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Becherov
0 €
IROP-CLLD-P964-512-005-001/D Úprava rozpočtu projektu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Miestná akčná skupina Horná Topľa
25 922.13 €
12/07/2023 Vyhotovenie diela "Spevnená plocha a prestavba autobusovej zastávky" Odb.: Obec Becherov
Dod.: PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
26 522.94 €
03/07/2023 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Becherov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
64 €
14/06/2023 Audit účtovnej závierky k 31.12.2022 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Ema Šivecová
900 €
IROP-CLLD-P964-512-005-001 Úprava práv a povinností medzi MAS a obcou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Miestná akčná skupina Horná Topľa
24 626.02 €
Generované portálom Uradne.sk