SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Príroda

Príroda je v našej obci znečistená minimálne. Dôkazom toho sú i vzácne druhy fauny a flóry, ktoré sa tu nachádzajú.

Najznámejšia je Národná prírodná rezervácia (NPR) Becherovská tisina, ktorá bola vyhlásená 16.12.1954 s rozlohou 24,13 ha. Nachádza sa severozápadne od Becherova na severovýchodných svahoch Javoriny a bola zriadená na ochranu najväčšieho výskytu Tisu obyčajného (Taxus baccata) vo flyšovej oblasti Karpát. Územie leží v chladnej oblasti, priemerná ročná teplota sa pohybuje od 5 do 8 °C. Dĺžka vegetačného obdobia je 122 dní. V nadmorskej výške 500 – 600 m.n.m tu na strmých pieskovcových svahoch rastie asi 230 kusov krovinatého a stromovitého Tisu obyčajného (p.Sergej Mochnacký, 1976).

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

Odkaz: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/498

Z drevín prevláda buk, častá je jedľa, javor horský, jaseň, brest a javor mliečny. Na strmých svahoch s vystupujúcimi pieskovcovými bridlicami zvádza Tis obyčajný neľahký boj o svoju existenciu. Sklon svahov je od 30 do 65 stupňov, miestami aj väčší. Preto vidno miestami aj postrhávané tisy, ktoré sa zosunuli po strmých svahoch. V takýchto ťažkých podmienkach tis vytvára prevažne krovinaté a plazivé formy, ktoré majú najväčší predpoklad udržať sa na neschodných svahoch. Najväčší známy stromovitý tis sa nachádza priamo v obci Becherov oproti domu č.92.

Zaujímavosťou  NPR sú hromady naukladaného kameňa, ktorý sa lámal v tridsiatych rokoch minulého storočia za prvej Československej republiky. Kameň sa mal využiť na výstavbu cesty Riečka (Rička). Údajne je tam pripravených 1000 m3 kameňa. Bohužiaľ začala II. svetová vojna a práce boli zastavené. Po vojne sa kameň lámal na prístupnejších miestach.

Návšteva Becherovskej tisiny poskytne nezabudnuteľné zážitky a je zdrojom biologického poučenia. Bohužiaľ exkurzný chodník od bývalej hájovne až k tisine sa v posledných rokoch neudržiava. Z Becherovskej tisiny sa dostanete na vrchol Javoriny (881 m.n.m.), odkiaľ je prekrásny výhľad na územie Poľska, presnejšie povedané na územie Beskidu Niskeho. Ak sa sem vyberieme v jeseni, očaria nás celé skupiny zákonom chránenej Prilbice pestrej (Aconitum variegatum).

V doline Riečka sa nachádza minerálny prameň síričitej vody, miestnymi obyvateľmi zvaný „švablivka“, ktorý blahodarne pôsobí na reumatické ochorenia (bolesti kĺbov a pod.) Pri prameni bol tohto roku obyvateľmi obce za podpory Obecného úradu v Becherove vybudovaný altánok na posedenie.