+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 96)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/02/2021 Zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného ochorenia COVID 19 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Obec Koprivnica
50 €
22/01/2021 Zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného ochorenia COVID 19 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Obec Koprivnica
50 €
O/2021/F/01 Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Becherov
Dod.: ELEKOS
0 €
07/12/2020 Divadelné predstavenie Z repertoáru DAD v rusínskom jazyku Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
640 €
01/12/2020 Výpožička tabletu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
USVRK-OIP-2020/001620-015 Úprava vzájomných práv a povinností v záujme dosiahnutia účelu uvedeného v bode 2.2 článku tejto zmluvy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
11/11/2020 Kúpa kolesového traktora T1 - Zetor 7745 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
4500 €
Z-2016-105_Mse Zmena ustanovenia čl. 3, bod 3.1. zmluvy z 26.10.2016 Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
120 €
26/8/2020 Kúpa parcely CKN č. 29 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Peter Brinda, Mária Jéghová a Mgr. Ján Brinda
2592 €
6/8/2020 Audit účtovnej závierky 2019 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500 €
ZoP/2020/244 Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
4168.5 €
29-113OBJ/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena - trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
10/03/2020 - 6 Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alexander Varchol
0 €
10/03/2020 - 5 Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Igor Varchol
0 €
10/03/2020 - 4 Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Ján Banický
0 €
10/03/2020 - 3 Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Maroš Hafič
0 €
10/03/2020 - 2 Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Štefan Fedorko
0 €
10/03/2020 - 1 Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mgr. Marek Gmitter
0 €
15/06/2020 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti CKN 325/2 Odb.: Ján Sterančák
Dod.: Obec Becherov
243.54 €
05/06/2020 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
0 €
1 2 3

Archív záberov

2021 Feb

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár na rok 2021
sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára

Zobraziť kalendár

EURES