SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v našej obci

 21.01.2022

Link na výsledky sčítania obyvateľov

 

POČET OBYVATEĽOV

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA

SODB2021 - Obyvatelia - Základné výsledky (scitanie.sk)

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA JEDNOTKY VEKU

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-jednotiek-veku/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA KRAJINY NARODENIA

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-krajiny-narodenia/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA ŠTÁTNEJ PRÍSTRUŠNOSTI

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-statnej-prislusnosti/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV POĽA RODINNÉHO STAVU

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-rodinneho-stavu/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA NAJVYŠŠIEHO DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-vzdelania/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA NÁRODNOSTI

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-narodnosti/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA ĎALŠEJ NÁRODNOSTI

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-dalsej-narodnosti/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-materinskeho-jazyka/OB/SK0411519057/OB

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OB/SK0411519057/OB

 


Zoznam aktualít: