SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 185)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
IROP-Z302091CXV7-91-108 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo ivestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
29/08/2023 Pozemok CKN č. 1848/1 Odb.: Miroslav Pangrác-Piter
Dod.: Obec Becherov
26 260 €
39/2023/2337 Príspevok z rozpočtových prostriedkov MV SR Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
14 000 €
69_2023 Poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD Odb.: Obec Becherov
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
7 200 €
23-311-00032 Poskytnutie dotácie na vystúpenie divadla Alexandra Duchnoviča Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
426/9/2023 Výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní verejného vodovodu Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Becherov
0 €
IROP-CLLD-P964-512-005-001/D Úprava rozpočtu projektu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Miestná akčná skupina Horná Topľa
25 922.13 €
12/07/2023 Vyhotovenie diela "Spevnená plocha a prestavba autobusovej zastávky" Odb.: Obec Becherov
Dod.: PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
26 522.94 €
03/07/2023 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Becherov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
64 €
14/06/2023 Audit účtovnej závierky k 31.12.2022 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Ema Šivecová
900 €
IROP-CLLD-P964-512-005-001 Úprava práv a povinností medzi MAS a obcou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Miestná akčná skupina Horná Topľa
24 626.02 €
29/06/2023 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: ADM, n.o.
Dod.: Obec Becherov
283 €
07/06/2023 Externý manažment Odb.: Obec Becherov
Dod.: Energia plus, s.r.o.
9 600 €
02/06/2023 Divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
1 060 €
25/05/2023 Stavebný dozor Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Pavličko
8 400 €
PK-16052023-01 Zhotovenie webstránky Odb.: Obec Becherov
Dod.: webex.digital, s.r.o.
288 €
04/04/2023 Projektová dokumentácia Odb.: Obec Becherov
Dod.: S-projekt, s.r.o.
8 400 €
05/06/2020/4 Úprava Zmluvy o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
0 €
1196/23/D2 Prenájom nebytových priestorov - SÚO Odb.: Obec Becherov
Dod.: BARDBYT, s.r.o.
692.48 €
A16225012 Mobilné služby/SÚO Odb.: Obec Becherov
Dod.: Orange Slovansko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk