SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 199)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 k zmluve č. 31/01/2024 Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: ADM, n.o.
Dod.: Obec Becherov
568 €
309070DMC6 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Becherov
Dod.: PPA
99 817.10 €
324 0832 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie Odb.: Obec Becherov
Dod.: DPO SR
3 000 €
04/03/2024 Zhotovenie diela - stavby k zákazke: "BECHEROV - rekonštrukcia miestnej komunikácie" Odb.: Obec Becherov
Dod.: PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
99 799.12 €
29/02/2024 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti CKN č. 1649 v k.ú. Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Marián Kocián
5 700 €
2024/01/006/Pba Cloudová služba zabezpečujúca správu registratúry a elektronických podaní Odb.: Obec Becherov
Dod.: Nuaktiv s.r.o.
2 040 €
07/02/2024 Bankový účet Odb.: Obec Becherov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
31/01/2024 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: ADM, n.o.
Dod.: Obec Becherov
284 €
229-1130BJ/2023 Vecné bremeno na stavbu "Verejný vodovod Becherov - obytný súbor Hrabník" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
39.54 €
20/11/2023 Vyhotovenie diela „Oplotenie vojnového cintorína z 1. sv. vojny v obci Becherov“ Odb.: Obec Becherov
Dod.: Martin Slivka-eMeS
18 010.64 €
Generované portálom Uradne.sk