SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

 • Dátum vyvesenia: 08.02.2024
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 02.08.2023
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 5/2023 o organizácii miestneho referenda v obci Becherov
 • Dátum vyvesenia: 02.08.2023
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 4/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 02.08.2023
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 3/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Becherov
 • Dátum vyvesenia: 02.08.2023
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 2/2023 o udržiavaní čistoty v obci Becherov
 • Dátum vyvesenia: 02.08.2023
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2023 o ustanovení názvov ulíc a iných verejných priestorov a označovaní budov orientačnými číslami na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 13.03.2023
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 30.12.2021
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 16.03.2020
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 2/2019 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce
 • Dátum vyvesenia: 24.10.2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov, ktorým sa určuje Požiarny poriadok obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 24.10.2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 24.10.2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 24.10.2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2015 o dotáciách z rozpočtu obce
 • Dátum vyvesenia: 24.10.2016
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Becherov
 • Dátum vyvesenia: 24.10.2016
  Rokovací poriadok platný od 14.01.2011